Zaproszenie na seminarium otwarte

„Dom Słów” Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” oraz Wydział Politologii zapraszają na seminarium otwarte „Vilém Flusser i kultura mediów. O dialogu między słowem, pismem i obrazem technicznym” – „Dom Słów”, ul. Żmigród 1, środa (6.03.), godzina 12.00.

Autor: Robert Sawa

Tematem przewodnim seminarium będzie recepcja myśli Viléma Flussera w Polsce. Filozof z Pragi, poliglota, miał niebywałą umiejętność łączenia mnogości perspektyw, wątków i języków – nie tylko naturalnych, lecz także sztucznych – stosowanych w różnych dyscyplinach naukowych. Wszystko to sprawiło, że jego myśl do dziś jest „użyteczna” w wielu obszarach humanistyki i nauk społecznych (teoria mediów, komunikologia, kulturoznawstwo, teoria sztuki i designu, filozofia społeczna). Jest tak tym bardziej, że jest to myśl „nieuczesana”, „krnąbrna”, wymykająca się wszelkim kategoryzacjom i próbom zaszufladkowania, szukająca czasem chwilowego schronienia w objęciach sztuki.

Stąd też miejsce spotkania: Dom Słów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, instytucja kultury, łącząca inicjatywy związane z pamięcią, sztuką i nauką. Ale nasze skojarzenia idą jeszcze dalej, Dom Słów to dawna drukarnia, dziś zabytek kultury pisma – tej, która, zdaniem naszego bohatera, odchodzi w zapomnienie, wypierana przez obraz techniczny, nowy „nośnik” kultury, kultury wizualnej, której on – Vilém Flusser – został uznany powszechnie za „proroka”. Symbolicznym i jednocześnie materialnym odniesieniem dla naszego spotkania jest afisz promujący seminarium. Wykonany własnoręcznie przez zecera „Domu Słów”, Roberta Sawę, techniką rodem z XVII w. Innym punktem wyjścia dla tych wieloaspektowych refleksji będzie wydane niedawno polskie tłumaczenie esejów Flussera (Kultura pisma. Z filozofii słowa i obrazu, przeł. P. Wiatr, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2018), będące ambitną próbą przedstawienia polskiemu czytelnikowi części zróżnicowanego dorobku filozofa z Pragi.

Uczestnicy: Bogdan Baran, Piotr Celiński, Jan Hudzik, Roman Kubicki, Marianna Michałowska, Marcin Sanakiewicz, Przemysław Wiatr, Piotr Zawojski.

    Aktualności

    Data dodania
    4 marca 2019