Zaproszenie na Kongres Współpracy Transgranicznej

Drodzy Pracownicy i Studenci, w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Współpracy Transgranicznej, który odbędzie się w dniach 5-7 października 2022 r. w Lublinie. Tematem przewodnim XI edycji Kongresu jest “Bezpieczeństwo i Solidarność”!

Kongres Współpracy Transgranicznej wpisał się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń międzynarodowych Lublina jako miejsce spotkań praktyków współpracy transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. Kongres jest platformą dialogu dla samorządów, organizacji pozarządowych, środowiska nauki, kultury i biznesu. W dotychczasowych edycjach Kongresu uczestniczyły tysiące osób z ponad 40 krajów.


Agresja Rosji na Ukrainę i wywołany przez nią kryzys humanitarny pokazały siłę więzi łączących społeczności lokalne z Ukrainy, Polski i całej demokratycznej Europy. Do dyskusji zostali zaproszeni przedstawiciele europejskich miast, aby z szerokiej perspektywy podsumować dotychczasową współpracę społeczności lokalnych we wsparciu Ukrainy i jej obywateli.

Jako Europejska Stolica Młodzieży 2023 i lider inicjatywy „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży”, UM Lublin zaprosił do spotkania i debaty młodzież z całej Europy. Rozmawy dotyczyć będą kształtowania polityk młodzieżowych, doświadczenia migracji i roli młodych w integracji międzykulturowej i przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Ważnym obszarem Kongresu będzie zrównoważony i innowacyjny rozwój transportu publicznego. W ramach projektu “Move it like Lublin” realizowanego w partnerstwie z Kiszyniowem, odbędzie się panel, warsztat i wizyta studyjna dot. innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym.

Tradycyjnie nie zabraknie Giełdy Grantodawców i Forum Partnerów, których gospodarzami będą w tym roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Nową perspektywę finansową zaprezentuje Program Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (dawniej PL-BY-UA).


Po raz pierwszy Kongresowi towarzyszyć będzie Akademia Współpracy Transgranicznej – tygodniowe warsztaty dla młodych liderów z Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego. Znakiem firmowym Kongresu jest różnorodny program kulturalny. W tym roku będzie można uczestniczyć na żywo bądź on-line w spektaklach, koncertach, wystawach i spotkaniach, których motywem przewodnim będzie hasło “Miasto ponad granicami”.


Tegoroczny Kongres będzie miał charakter hybrydowy, a dla wszystkich uczestników, zarówno na żywo jak i on-line, będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne język polski, angielski i ukraiński.

Bezpłatna rejestracja i szczegółowy program dostępne są na stronie internetowej Kongresu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym Kongresu, e-mail: kongres@lublin.eu, tel. +48 81 466 66 31 (PL, EN) oraz +48 81 466 66 05 (UA).

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2022