Zaproszenie na konferencję prasową Minority SafePack

Lubelskie organizacje mniejszości narodowych i etnicznych zapraszają na konferencję prasową poświęconą Europejskiej Inicjatywie Obywatelskiej Minority SafePack. Konferencja odbędzie się w piątek 23 marca 2018 r. o godz. 14 w siedzibie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – Oddział w Lublinie, ul. Lubartowska 10. Organizatorami konferencji są lubelskie organizacje mniejszości narodowych i etnicznych: Towarzystwo Ukraińskie, Towarzystwo Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce – Oddział w Lublinie, Stowarzyszenie Rom w Lublinie.

Celem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Minority SafePack (MSPI) jest wprowadzenie do porządku prawnego Unii Europejskiej przepisów, które będą gwarantować prawa mniejszości narodowych i językowych w Unii Europejskiej oraz sprzyjać będą zachowaniu kulturalnej i językowej różnorodności Europy. Jest to przełomowa inicjatywa, której celem jest wprowadzenie wspólnych dla wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej standardów ochrony praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych. Dzięki zrealizowaniu tych propozycji wzmocnione zostaną prawa mniejszości narodowych i językowych w całej Unii Europejskiej, w tym prawa mniejszości narodowych, etnicznych i językowej w Polsce oraz mniejszości polskiej w innych krajach Unii, np. Polaków na Litwie, w Czechach czy Austrii.

W petycji w sprawie MSPI czytamy:

„Wzywamy UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe)”.

Obecnie w całej Unii Europejskiej trwa akcja zbierania podpisów dla poparcia inicjatywy Minority SafePack. Jeżeli inicjatywę wesprze swoimi podpisami milion obywateli Unii Europejskiej, wtedy Komisja Europejska zajmie się tą inicjatywą. Należy zebrać odpowiednią liczbę podpisów w poszczególnych państwach. W skali ogólnounijnej brakuje ok. 70 tys. podpisów do osiągnięcia pułapu miliona podpisów. W Polsce zebrano już ponad 25 tys. podpisów. Zbieranie podpisów trwa do 3 kwietnia 2018 r. Podpisać się pod petycją mogą jedynie obywatele Unii Europejskiej.

Można to zrobić na jeden z dwóch sposobów:

  • w formie papierowej – na odpowiednim formularzu,
  • przez Internet: https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Dokładniejsze informacje o MSPI:
po angielsku – http://www.minority-safepack.eu/
po polsku – https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/

Dodatkowe informacje: kuprian@interia.pl

W załączeniu przesyłamy materiały dotyczące MSPI.

Zapraszamy do udziału w konferencji prasowej.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    23 marca 2018