Zaproszenie: Gala AKLAUD 2018

11 marca 2019 r. (poniedziałek) zapraszamy do udziału w uroczystej Gali Akademickiego Lauru Dziennikarskiego AKLAUD 2018.

Wręczeniu nagród będzie towarzyszyć debata „Media lokalne i społeczeństwo obywatelskie” z udziałem przedstawicieli kapituły nagrody AKLAUD, lubelskich mediów oraz samorządu. W trakcie dyskusji zaproszeni goście odniosą się między innymi do kwestii relacji łączących media lokalne z jednostkami, grupami i wspólnotami oraz roli, jaką pełnią lubelskie media w wyznaczaniu zasad współżycia społecznego i kształceniu przyszłych dziennikarzy.

Organizatorem Gali AKLAUD 2018 jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Partnerem instytucjonalnym wydarzenia jest Miasto Lublin.

Akademicki Laur Dziennikarski (AKLAUD) to ustanowiona w 2014 r. coroczna nagroda przyznawana osobom łączącym pracę w mediach z aktywnością akademicką. Nagroda jest wręczana w dwóch kategoriach: AKLAUD oraz AKLAUD MŁODYCH. Dotychczas wyróżnienie to otrzymali red. Alojzy Leszek Gzella, red. Maria Brzezińska, red. Piotr Zdanowicz, red. dr Marcin Sanakiewicz, red. Małgorzata Sawicka, red. Ewa Bulisz oraz red. Martyna Podolska.

Uroczysta Gala odbędzie 11 marca 2019 r. o godz. 16.00 w Trybunale Koronnym w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy!

Sylwetki nominowanych do nagrody AKLAUD 2018:

red. dr Joanna Sosnowska
Adiunkt w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dziennikarka i dokumentalistka związana z Telewizją Polską, gdzie realizuje cykle programów edukacyjnych, naukowych, społecznych i kulturalnych. Autorka magazynu studenckiego w TVP Lublin.

red. Katarzyna Michalak
Reportażystka i dziennikarka w Polskim Radiu Lublin oraz doktorantka w zakresie nauk o mediach na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 2011-2018 Kierownik Redakcji Reportażu Radia Lublin. Wyróżniana nagrodami, takimi jak Grand Press, Prix Europa, Prix Italia (dwukrotnie w kategorii „Dokument” oraz „Audycja o muzyce”) czy Prix Bohemia.

red. dr Małgorzata Żurakowska
Adiunkt w Katedrze Medialnej Komunikacji Społecznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Dziennikarka, lektor i publicystka w Polskim Radiu Lublin, w którym od 2003 roku pełni funkcję Kierownika Redakcji Publicystyki Społeczno-Kulturalnej. W latach 2009-2016 Koordynator Radiowej Szkoły Dziennikarskiej Radia Lublin.

red. Marek Skowronek
Redaktor Naczelny Akademickiego Radia Centrum. Od 1989 do 2016 r. (z niewielkimi przerwami) związany z Polskim Radiem Lublin. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Kierownika Redakcji Informacji. W latach dziewięćdziesiątych dziennikarz, a następnie Zastępca Redaktora Naczelnego Ogólnopolskiego Dwutygodnika „Przegląd Akademicki”.

Sylwetki nominowanych do nagrody AKLAUD MŁODYCH 2018:

red. Mateusz Kasiak
Dziennikarz, prezenter, redaktor, reporter i wydawca związany z Radiem ESKA oraz stacjami NOWA TV i TV UMCS. Były współpracownik Wirtualnej Polski i Radia eR. Doktorant w zakresie nauk o mediach na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Autor scenariusza i reżyser filmu dokumentalnego „Dziennikarz” poświęconego życiu Leopolda Ungera.

red. Bartosz Koterba
Absolwent i wykładowca Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Redaktor Polskiego Radia Lublin. Autor słuchowisk radiowych. Specjalista w zakresie nagrywania, produkcji i edycji dźwięku.

    Aktualności

    Data dodania
    8 marca 2019