Zapraszamy na uroczystą immatrykulację

1 października 2019 roku zapraszamy studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/2020 na uroczystą immatrykulację.

Uroczystość odbędzie się w auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS, Plac Litewski 3.

Studenci kierunków: stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, politologia oraz international relations, proszeni są o przybycie na godz. 7:15 – zbiórka w hallu na I piętrze.

Studenci kierunków: dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  produkcja medialna oraz społeczeństwo informacyjne proszeni są o przybycie na godz. 8:00 – zbiórka w s.110 na I piętrze

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

Z uwagi na doniosłość uroczystości Studenci proszeni są o przybycie w stosownych strojach. Okrycia wierzchnie proszę pozostawić w szatni. Studenci w kurtkach nie będą wpuszczani na aulę!

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2019