Zapraszamy na „Nocne korki z wosu”!

Nocą dnia 23/24 lutego od godziny 16:00 na Wydziale Politologii w auli im. Ignacego Daszyńskiego odbędzie się nocna powtórka do matury materiału z zakresu szeroko pojętej wiedzy o społeczeństwie i historii najnowszej.

„Nocne korki z wosu” to świetna okazja do utrwalenia i usystematyzowania wiedzy, zdobycia nowych umiejętności przydatnych do zadowalającego zdania egzaminu dojrzałości, jak również wyboru kierunków studiów w obszarze nauk społecznych. Skuteczna edukacja przez łączenie teorii z praktyką. Możliwość spotkania i poznania środowiska akademickiego, jego zwyczajów, a także zasad przyjętych na uczelni wyższej. Spotkanie z kadrą naukową Wydziału Politologii.

Podczas wykładów omówione zostaną zagadnienia:

 • Unia Europejska 2018 - stan procesu integracyjnego
 • System źródeł prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
 • Władza ustawodawcza i wykonawcza w świetle Konstytucji z 1997 r
 • SEJM RP – organy i funkcjonowanie – symulacja obrad
 • Samo-Rząd jako podstawowa forma organizacji lokalnego życia
 • Demokracja bezpośrednia w wymiarze formalnym i praktycznym
 • Doktryna polityczna liberalizmu - historia i współczesność

Zgłoszenia proszę przesyłać do dnia 21 lutego 2018 roku na adres politologia@politologia.pl

Zapraszamy!

Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

  Aktualności

  Data dodania
  12 lutego 2018