ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA III/2017 GRANT WYDZIAŁOWY

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na grant wydziałowy dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Politologii UMCS w 2017 roku. Wnioski na załączonych formularzach  należy składać w sekretariacie Wydziału Politologii UMCS do dnia 29 września 2017 r. 
Rozstrzygnięcie nastąpi  3 października 2017 r.


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    13 września 2017