ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA II/2018 GRANT WYDZIAŁOWY DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu na grant wydziałowy dla młodych naukowców i doktorantów Wydziału Politologii UMCS w 2018 roku. Wnioski na załączonych formularzach  należy składać w sekretariacie Wydziału Politologii UMCS u pani mgr Eweliny Górki do dnia 11 października 2018 r. 
Rozstrzygnięcie nastąpi  16 października 2018 r.

Przypominamy, że wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    27 września 2018