Zapraszamy do udziału w konferencji!

Zapraszamy do udziału w dziesiątej ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Współczesne media”, organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS, która odbędzie się 19-20 kwietnia 2018 roku w Lublinie. Spotkanie to traktujemy jako rodzaj jubileuszu.

O konferencji

„Współczesne media” od początku swego funkcjonowania miały być przestrzenią łączącą badaczy mediów – wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, odwołujących się do różnych paradygmatów badawczych, lecz połączonych przedmiotem refleksji naukowej i poszukiwaniami nowych metod badawczych. W ciągu dziesięciu lat, które mijają od naszego pierwszego spotkania w 2008 roku, środowisko badaczy mediów wiele osiągnęło. W tym czasie, wyrosłe z prasoznawstwa, medioznawstwo zostało uznane za odrębną dyscyplinę badawczą, dzięki czemu badacze mediów mogą zdobywać stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego w naukach o mediach. Spotkania w ramach cyklu „Współczesne media”, będące forum badaczy mediów, mają udział w procesie emancypowania się nowej dyscypliny badawczej oraz wyłaniania się pokrewnych dyscyplin pogranicznych (np. mediolingwistyki będącej obszarem wspólnym wiedzy o mediach i lingwistyki).

Tematyka wystąpień

Jubileuszowy charakter naszego spotkania oraz osiągnięcie przez nauki o mediach dojrzałości metodologicznej sprzyjają podsumowaniom. Z tego powodu, proponujemy, aby nasze najbliższe spotkanie odbyło się pod hasłem „Współczesne media – problemy i metody badań nad mediami”. Mamy nadzieję, że podczas dwudniowych obrad wygłoszone zostaną referaty mieszczące się w tym zakresie:

 • zawierające omówienie metod wykorzystywanych w badaniach nad mediami – zarówno zaczerpniętych z innych dyscyplin naukowych, jak i wypracowanych na gruncie medioznawstwa;
 • będące przykładem zastosowania tych metod w praktyce analitycznej;
 • zwracające uwagę na najważniejsze (najbardziej aktualne lub ponadczasowo istotne) problemy badań nad mediami;
 • prezentujące dorobek poszczególnych środowisk badawczych zajmujących się tematyką mediów;
 • ukazujące specyfikę polskiego medioznawstwa na tle międzynarodowych badań nad mediami.

Zgłoszenia

Czekamy na Państwa zgłoszenia, licząc na wspólne świętowanie jubileuszu. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2018 r. za pośrednictwem strony internetowej (patrz zakładka „Zapisy”).  W razie potrzeby mogą Państwo porozumiewać się z nami, korzystając z poczty elektronicznej (wspolczesnemedia@umcs.pl).

W ramach opłaty konferencyjnej, która wynosi 350 zł, zapewniamy publikację tekstów zaakceptowanych przez recenzenta, materiały konferencyjne, obiad i uroczystą kolację 19 kwietnia oraz obiad 20 kwietnia. Służymy pomocą w rezerwacji hotelu.

  Aktualności

  Data dodania
  4 grudnia 2017