Zapraszamy do bezpłatnego udziału w Projekcie Power

Od 01.10.2018 r. startuje II edycja projektu „Rozwój kompetencji studentów kierunków Stosunki międzynarodowe i Bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS. Projekt skierowany jest do II i III ROK I STOPNIA oraz I i II ROKU II STOPNIA (obecnie: I i II rok I stopnia oraz I rok II stopnia)KIERUNKÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych i zawodowych przez studentów UMCS. Uczestnictwo w projekcie zapewni uzyskanie oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy umiejętności potwierdzonych stosownymi ZAŚWIADCZENIAMI I CERTYFIKATAMI!

Okres udziału w projekcie: jeden rok - dwa semestry

OFERUJEMY ATRAKCYJNE:

- warsztaty m.in. z autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz negocjacji międzynarodowych,

- kursy m.in. z wykorzystania arkusza EXCEL, strzelania z broni krótkiej, samoobrony,

- zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej,

- wizyty studyjne w Wiedniu m.in. w VIENA INTERNATIONAL CENTRE, siedzibie OBWE i Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,  zajmujących się gromadzeniem i obróbką danych wyborczych, statystyką gospodarczo-społeczną, bezpieczeństwem sieci komputerowych i infrastruktury krytycznej, marketingiem, działaniami kulturalnymi.

Zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone są przez wykładowców Wydziału oraz zewnętrznych ekspertów w swojej dziedzinie.

Szczegółowe informacje: http://www.umcs.pl/pl/rozwoj-kompetencji-studentow-wp.htm

Liczba miejsc w projekcie ograniczona. Decyduje m.in. kolejność zgłoszeń.

ZGŁOSZENIA:

Biuro Projektu:

Dom Studencki „Ikar”
ul. Czwartaków 15, pok. 8
20-045 Lublin
tel. 81 537 55 32

e-mail: rozwoj.kompetencji@poczta.umcs.lublin.pl

 

    Aktualności

    Data dodania
    12 czerwca 2018