Zapisy na seminaria - korekta

Obowiązkowe zapisy na seminaria - korekta

Na skutek błędu w kompletowaniu obsady prowadzących seminaria, prof. E. Nowak-Teter zostaje wypisana z kierunku Produkcja medialna, II stopień (1 rok) i dopisana do kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień (1 rok). 

Z osobami, które dokonały zapisu do Pani Profesor na kierunku Produkcja medialna, będą się kontaktowały pracownicy dziekanatu w celu zmiany prowadzącego seminarium.

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2019