Zapisy na seminaria

Obowiązkowe zapisy na seminaria.

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przed semestrem letnim roku ak. 2018/2019 muszą dokonać zapisu na seminarium.

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 10.02.2019 r. o podanych niżej godzinach. 

U każdego prowadzącego seminarium obowiązuje limit 6 osób.

Zapisy zostaną wyłączone w dniu 24.02.2019 r. o godz. 22.00.


STUDIA STACJONARNE, I stopień (2 rok)


Kierunki: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe – godz. 11.00
1. Prof. Marek Pietraś
2. Prof. Beata Surmacz
3. Prof. Wojciech Ziętara
4. Prof. Walenty Baluk
5. Prof. Henryk Chałupczak
6. Prof. Bożena Dziemidik-Olszewska
7. Prof. Grzegorz Janusz
8. Prof. Maria Marczewska-Rytko
9. Prof. Waldemar Paruch
10. Prof. Krystyna Trembicka
11. Prof. Konrad Zieliński
12. Prof. Marek Żmigrodzki
13. Prof. Hanna Dumała
14. Prof. Jerzy Garbiński
15. Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
16. Prof. Katarzyna Krzywicka
17. Dr hab. Krystyna Leszczyńska
18. Dr hab., Michał Łuszczuk
19. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
20. Prof. Małgorzata Podolak
21. Dr hab. Irma Słomczyńska
22. Prof. Wojciech Sokół
23. Dr hab. Ireneusz Topolski
24. Dr hab. Marcin Wichmanowski
25. Prof. Alicja Wójcik
26. Prof. Agata Ziętek

Kierunek Społeczeństwo informacyjne – godz. 12.00
1. Prof. Stanisław Michałowski
2. Prof. Jan Hudzik
3. Dr hab. Waldemar Bulira
4. Dr Jerzy Mycka

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – godz. 13.00
1. Prof. Iwona Hofman
2. Prof. Ewa Maj
3. Prof. Włodzimierz Mich
4. Prof. Krzysztof Stępnik
5. Dr hab. Bogdan Borowik
6. Prof. Ilona Biernacka-Ligięza
7. Prof. Piotr Celiński
8. Prof. Ewa Nowak-Teter
9. Dr hab. Jakub Nowak
10. Prof. Lidia Pokrzycka
11. Prof. Jan Hudzik


STUDIA STACJONARNE, II stopień (1 rok)


Kierunek International Relations – godz. 14.00
1. Dr David Jervis
2. Prof. Agata Ziętek
3. Dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska
4. Dr hab. Michał Łuszczuk
5. Prof. Konrad Zieliński

Kierunki: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo narodowe – godz. 15.00
1. Prof. Marek Pietraś
2. Dr hab. Beata Surmacz
3. Dr hab. Wojciech Ziętara
4. Prof. Stanisław Michałowski
5. Prof. Walenty Baluk
6. Prof. Henryk Chałupczak
7. Prof. Grzegorz Janusz
8. Prof. Maria Marczewska-Rytko
9. Prof. Waldemar Paruch
10. Prof. Krystyna Trembicka
11. Prof. Marek Żmigrodzki
12. Dr hab. Aneta Dawidowicz
13. Prof. Hanna Dumała
14. Prof. Jerzy Garbiński
15. Dr hab. Dariusz Kondrakiewicz
16. Prof. Katarzyna Krzywicka
17. Dr hab. Irma Słomczyńska
18. Dr hab. Ireneusz Topolski
19. Dr hab. Marcin Wichmanowski
20. Prof. Alicja Wójcik

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – godz. 16.00
1. Prof. Ewa Maj
2. Prof. Piotr Celiński
3. Prof. Włodzimierz Mich
4. Dr hab. Jakub Nowak
5. Dr hab. Bogdan Borowik
6. Dr hab. Magdalena Piechota
7. Prof. Ilona Biernacka-Ligięza
8. Dr hab. Krystyna Leszczyńska
9. Prof. Iwona Hofman

Kierunek Produkcja medialna – godz. 17.00
1. Prof. Ewa Maj
2. Prof. Włodzimierz Mich
3. Prof. Krzysztof Stępnik
4. Prof. Piotr Celiński
5. Prof. Ewa Nowak-Teter
6. Dr hab. Jakub Nowak
7. Dr hab. Jan Pleszczyński
8. Prof. Lidia Pokrzycka
9. Prof. Grażyna Stachyra
10. Prof. Natasza Ziółkowska-Kurczuk
11. Prof. Jan Hudzik


STUDIA NIESTACJONARNE, I stopień (2 rok)


Kierunek Bezpieczeństwo narodowe – godz. 18.00
1. Dr hab. Aneta Dawidowicz
2. Dr hab. Monika Kowalska
3. Prof. Czesław Maj


STUDIA NIESTACJONARNE, II stopień (1 rok)


Kierunek Bezpieczeństwo narodowe – godz. 18.00
1. Prof. Bożena Dziemidok-Olszewska
2. Prof. Czesław Maj
3. Prof. Wojciech Sokół
4. Prof. Małgorzata Podolak
5. Dr hab. Monika Kowalska

    Aktualności

    Data dodania
    7 lutego 2019