Zapisy na fakultety (PF) oraz wykłady (WYa i WYb)

Obowiązkowe zapisy na wykłady WYa i WYb (dotyczy 3 roku kier. Bezpieczeństwo narodowe, specj. Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym) oraz przedmioty fakultatywne (dla studentów całego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, którzy w planie zajęć mają przedmioty fakultatywne PF).

Zapisy zostaną uruchomione w dniu 27.II.2021 r. (sobota) o godz.:

a) studia I stopnia, stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe (2 rok) – od godz. 9.00            
International relations (1 rok) – od godz. 10.00      
International relations (2 rok) – od godz. 10.00      
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok) – od godz. 11.00            
Społeczeństwo informacyjne (2 rok) - od godz. 12.00                    
Społeczeństwo informacyjne (3 rok) - od godz. 12.00                    
Stosunki międzynarodowe (2 rok) – od godz. 12.00                      
Produkcja medialna (2 rok) – od godz. 13.00                     
Bezpieczeństwo narod. (3 rok – tylko specj. Zarządzanie bezp. wewn. - wykłady Wa i Wb) – od godz. 14.00                       
Produkcja medialna (3 rok) – od godz. 15.00                     
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (3 rok) - od godz. 16.00            

b) studia II stopnia, stacjonarne
Stosunki międzynarodowe (1 rok) – od godz. 17.00                      
International relations (1 rok) – od godz. 17.00                  
Bezpieczeństwo narodowe (1 rok) – od godz. 17.00                      
Społeczeństwo informacyjne (1 rok) - od godz. 17.00                    
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (2 rok) – od godz. 18.00            
Produkcja medialna (2 rok) – od godz. 18.00                     
International relations (2 rok) – od godz. 18.00                  

c) studia I stopnia, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – specj. Zarządzanie bezp. wewn. - wykłady Wa i Wb) – od godz. 19.00

Możliwość zapisu zostanie wyłączona w dniu 28.II.2021 r. (niedziela) o godz . 23.00.

Ilość fakultetów na jakie należy dokonać zapisu podana jest w planie zajęć w kolumnie 'Uwagi'.

Studenci kierunków:
- Politologia (2 rok, Ist.)
- Politologia (3 rok, Ist.)
- Politologia (2 rok, IIst.)
- Bezpieczeństwo narodowe (studia niestacjonarne)
nie dokonują zapisu na fakultety, obowiązują wszystkie przedmioty fakultatywne podane w planie zajęć.


Na kierunku Społeczeństwo informacyjne (2 rok, I st.) uruchomione zostaną dwa przedmioty fakultatywne, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Na kierunku Społeczeństwo informacyjne (3 rok, I st.) uruchomione zostaną dwa przedmioty fakultatywne, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Na kierunku Społeczeństwo informacyjne (1 rok, II st.) uruchomione zostaną po jednym przedmiocie fakultatywnym z grupy przedmiotów CA i LB, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Na kierunku Bezpieczeństwo narodowe (3 rok – specj. Zarządzanie bezp. wewn.) studia niestacjonarne, zostaną uruchomione po jednym wykładzie z grupy WYa i WYb, które podczas zapisów będą cieszyły się największym zainteresowaniem.


Zapisów dokonujemy poprzez stronę internetową USOSweb. Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii i Dziennikarstwa (poniżej aktualności).

    Aktualności

    Data dodania
    25 lutego 2021