Zajęcia w dniu 6 marca

Zajęcia w dniu 6 marca prowadzone zgodnie z planem (oprócz przedm. Międzynarodowa współpraca policji)

Szanowni Studenci,
w związku z odwołaniem na Uniwersytecie Drzwi Otwartych w dniu 6 marca, zajęcia tego dnia prowadzone będą zgodnie z planem.
Wyjątkiem stanowi przedmiot Międzynarodowa współpraca policji (Dr S. Weremiuk) dla studentów III roku Bezp. narodowego, specj. Zarządzanie bezp. międzynarodowym. Zajęcia te zostają przeniesione na dzień 5 marca na godz. 12.00 do s.115.

 

    Aktualności

    Data dodania
    5 marca 2020