ZAJĘCIA W DNIU 1. PAŹDZIERNIKA 2014 R.

W związku z immatrykulacją

Po zakończeniu uroczystej immatrykulacji studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia ogłaszam dzień 1 października 2014 r. dniem wolnym od zajęć dla w/w studentów.

Dla pozostałych studentów odwołuję zajęcia zaplanowane w dniu 1 października 2014 r. w salach nr 110 oraz 111 od godz.8.00 do godz. 13.30.

 

                                                                         DZIEKAN

 

                                                                   PROF. DR HAB. GRZEGORZ  JANUSZ

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    30 września 2014