X Ogólnopolska Konwencja PTSM

Organizowana w dniach 4-5 listopada w Lublinie konferencja jest X. jubileuszową, cyklicznie organizowaną przez Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych konferencją, integrującą środowisko badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce. Każdego roku inna uczelnia pełni rolę współorganizatora. Na UMCS konwencja organizowana jest po raz drugi.  W 2012 r. UMCS był współorganizatorem II. Konwencji PTSM. Otwierał ją wówczas ówczesny Rektor Profesor Stanisław Michałowski. Z powodu pandemii w 2020 r. zawieszono organizację tego wydarzenia, przenosząc na rok 2021.

Konwencje PTSM są najbardziej prestiżowym i znaczącym wydarzeniem środowiska badaczy stosunków międzynarodowych w Polsce, z założenia mającym wnosić wkład w kształtowanie tożsamości nauki o stosunkach międzynarodowych, stałe podnoszenie poziomu badań z uwzględnieniem stanu badań w nauce światowej, wyrównywanie poziomu badań między ośrodkami akademickim w Polsce i integrowanie środowiska.

Tematem X. Konwencji jest zmiana stosunków międzynarodowych jako proces zachodzący w rzeczywistości międzynarodowej, ale także jako problem dla prowadzonych badań. Łączona jest więc ontologia i epistemologia. W czasie obrad uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi na kilka pytań.

 • Kto i co jest źródłem zmian?
 • Jaki jest mechanizm powstawania zmian  na poziomie globalnego systemu międzynarodowego ze skutkami dla systemów regionalnych i państw?
 • Na czym polega specyfika zmian na poziomie podmiotów stosunków międzynarodowych, instytucji i procesów międzynarodowych?

Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników konferencji są następujące problemy badawcze:

1. Wyzwania dotyczące współczesnego ładu międzynarodowego i kierunków jego przekształceń.

2. Transformacja międzynarodowych instytucji ekonomicznych i napięć w gospodarce światowej.

3. Wyzwania związane z regionalnymi formami współpracy na świecie.

4. Przekształcenia dotychczasowej architektury bezpieczeństwa międzynarodowego na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym;

 5. Zmiany klimatu i ich wpływ na stosunki międzynarodowe.

 6.   Wyzwania stojące przed poszczególnymi regionami świata i zmieniającą się ich pozycją.

 7. Problematyka zasobów surowcowych na świecie, stanowiących podstawę dla współpracy oraz dla rywalizacji;

 8. Wyzwania związane z przekształceniami w komunikowaniu międzynarodowym i rozwojem nowych technologii informacyjnych.

 9.  Kryzys wartości i norm międzynarodowych związanych m.in. z prawem międzynarodowym, prawami człowieka, reżimami międzynarodowymi.

10.Problemy badania zmiany stosunków międzynarodowych, użyteczności dotychczasowych teorii i stosowanych metod badawczych.

X. Konwencja PTSM zostanie zorganizowana w sposób hybrydowy z udziałem ok. 120 uczestników – ok. 50 stacjonarnie i ok. 70 zdalnie. Jest konferencją międzynarodową. Jej uczestnicy reprezentują 28 ośrodków akademickich, w tym 22 z Polski i 6 zagraniczne jak Jawrahan Neru University (Indie), Australian National University, International Christian University (Japonia), University of Milan (Włochy), Australian Strategic Policy, Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia).

 

                                                                                              Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

                                                                                                          Prof. dr hab. Marek Pietraś

Załączniki

  Aktualności

  Autor
  Artur Popławski
  Data dodania
  3 listopada 2021