Wynik oceny czasopisma „Annales UMCS, sectio K – Politologia”

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K - Politologia” jest recenzowanym czasopismem naukowym z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych wydawanym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przez Instytut Nauk o Polityce i Administracji.

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo „„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio K - Politologia (ISSN: 1428-9512, e-ISSN: 2300-7567)” pozytywnie przeszło proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List za rok 2020.

ICV 2020 = 99.92

Zachęcamy do odwiedzenia paszportu czasopisma na stronie Index Copernicus International. ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania.

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2021