Wykład otwarty Profesora Anatolija Krugłaszowa

W dniu 8 grudnia br. na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS odbył się wykład otwarty prof. dr. hab. Anatolija Krugłaszowa (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fed’kowycza) pt. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie - zagrożenia dla Europy i porządku międzynarodowego.

Profesor Anatolij Krugłaszow w sposób syntetyczny przedstawił studentom wydziału kluczowe wydarzenia, które przyczyniły się do stanowienie i umocnienia Rosji jako imperium na przestrzeni wieków. Rys historyczny stanowił wprowadzenie do bieżących wydarzeń i toczącej się od 2014 roku rosyjsko-ukraińskiej wojny. Profesor przedstawił swoje przemyślenia na temat polityki władz Federacji Rosyjskiej, szczególnie prezydenta Władimira Putina, którą zdefiniował jako retroimperializm, oraz uzasadnił, dlaczego zaproponowany przez niego termin najpełniej określa i charakteryzuje działania Rosji wobec tzw. bliskiej zagranicy, zwłaszcza Ukrainy. Ponadto zwrócił on uwagę na zależność pomiędzy doniedawna bierną i słabą postawą Zachodu (m.in. wobec wojny w Gruzji) i coraz zuchwalszymi działaniami Kremla. Prelegent ukazał niespójność narracji rosyjskiej dotyczącej celów inwazji na Ukrainę oraz obalił główne tezy będące pretekstem do aneksji Krymu i najazdu na suwerenne i niepodległe państwo.

Wykład, podczas którego poruszone były również inne ważne zagadnienia, spotkał się z wielkim zainteresowaniem wśród uczestników.


Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Europy Wschodniej UMCS oraz Instytut Nauk o Polityce i Administracji UMCS.


Tekst: Nadia Gergało-Dąbek

fot. Ihor Kolisnichenko

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2022