Wykład dr. Carlosa A. Pereza Ricart – VI Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską

Redakcja czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”oraz Koło Latynoamerykanistów UMCS zapraszają na wykład Understanding Mexico's Drug Violence: Historical and Contemporary Perspectives, który wygłosi dr Carlos A. Pérez Ricart z Latin American Center, St. Antony’s College, University of Oxford w ramach szóstej edycji sympozjum międzynarodowego Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską na temat Polityki bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej.

Wykład w języku angielskim odbędzie się w dniu 25 października 2019 r., godz. 13.00-14.30, sala Rady Instytutu (sala 115), Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie, Plac Litewski 3.

Serdecznie zapraszamy!

 

Dr. Carlos Pérez Ricart jest wykładowcą Centrum Ameryki Łacińskiej (LAC) w St. Antony's College, University of Oxford oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Studiów Międzynarodowych Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) w Meksyku. Zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują relacje między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwo i przestępczość zorganizowaną, politykę narkotykową państw Ameryki Łacińskiej. Obecnie prowadzi projekt badawczy, którego celem jest zbadanie historii meksykańskiej policji z długoterminowej perspektywy historycznej i globalnej. Jego badania zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach i zostały sfinansowane z grantów meksykańskich, niemieckich i brytyjskich instytucji publicznych. W Oksfordzie prowadzi szereg kursów na poziomie licencjackim i magisterskim, w tym nt. przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami w Ameryce Łacińskiej a także na temat współczesnego Meksyku w perspektywie społecznej i politycznej. Dr Carlos Pérez Ricart jest członkiem organów kierowniczych Oxford Latin Society.

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2019