Wybory dziekana Wydziału Politologii na kadencję 2016-2020

-

Wydziałowa Komisja Wyborcza

informuje

że

w dniu 10 maja 2016 roku (wtorek) o godz. 10.30
w Sali Rady Wydziału Politologii odbędzie się zebranie Kolegium Elektorów celem

 

DOKONANIA WYBORU

DZIEKANA WYDZIAŁU POLITOLOGII

NA KADENCJĘ 2016-2020

Kandydatów na Dziekana należy zgłaszać do godziny 12.00 dnia 9 maja 2016 roku. Prawo zgłoszenia ma każdy pracownik Wydziału posiadający czynne prawo wyborcze oraz studenci i doktoranci. Zgłaszać można osoby legitymujące się tytułem naukowym profesora lub stopniem doktora habilitowanego. Warunkiem ważności zgłoszenia kandydata jest dołączenie jego pisemnej zgody na kandydowanie. Zgłoszenia przyjmuje członek WKW mgr Anna Belka w pokoju 021.

Przewodnicząca
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Dr hab. Beata Surmacz

    Aktualności

    Autor
    Anna Belka
    Data dodania
    29 kwietnia 2016