Współczesne media – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy do udziału w ósmej z cyklu „Współczesne media” ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej przez Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii.

Tegoroczne spotkanie pod hasłem „Współczesne media – gatunki w mediach” odbędzie się 4-5 kwietnia 2016r. w Lublinie.

Wybór tematu naszego spotkania motywowany jest nie tylko istotnością kategorii gatunku dla badań nad mediami. Organizując konferencję na ten temat, pragniemy uczcić przypadający na 2016 rok jubileusz czterdziestolecia pracy naukowej Profesor Marii Wojtak jako wybitnej badaczki języka mediów. Chciałybyśmy w ten sposób wyrazić uznanie dla lubelskiej językoznawczyni, której prekursorskie zainteresowania badawcze – daleko wykraczając poza problematykę genologii medialnej, obejmując rozległy obszar genologii lingwistycznej i stylistyki – tak wiele wniosły do dziedziny badań nad mediami. Konsekwentnie prowadzone badania pozwoliły Jubilatce na wypracowanie odrębnej metody badawczej i powołanie instrumentarium pojęciowego szczególnie odpowiedniego dla analizy wypowiedzi medialnych. Tym samym pionierskie i oryginalne prace Profesor Marii Wojtak stanowią ważny punkt odniesienia dla środowiska badaczy gatunków medialnych.

Zapraszając do wspólnej dyskusji nad problematyką genologii medialnej, mamy nadzieję, że podzielą się z nami Państwo ustaleniami dotyczącymi gatunków prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Ustaleniami o charakterze teoretycznym, jak i analitycznym, czynionymi z perspektywy nie tylko lingwistycznej, lecz szerzej kulturowej.

Tematem poszczególnych wystąpień będą następujące zagadnienia:

 • metamorfozy i przeobrażenia tradycyjnych gatunków medialnych;
 • związki pomiędzy gatunkami a komunikacją społeczną;
 • przenikanie się konwencji gatunkowych (mechanizmy adaptacji wyznaczników gatunkowych);
 • aksjologiczne uwikłania gatunków medialnych;
 • relacje pomiędzy gatunkami;
 • ewolucja gatunków medialnych na tle przemian społeczno-kulturowych;
 • stylistyczne, pragmatyczne i kompozycyjne ukształtowanie gatunków medialnych;
 • kreatywność genologiczna dziennikarzy;
 • studium przypadku przeprowadzone z perspektywy genologicznej;
 • świadomość gatunkowa nadawców i odbiorców przekazów medialnych.

Komitet organizacyjny:

 • prof. dr hab. Iwona Hofman
 • dr hab. Danuta Kępa-Figura

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  1 kwietnia 2016