Wręczenie medalu prof. Jurijowi Makarowi z Czerniowiec

2 czerwca 2016 r. na Wydziale Politologii UMCS odbyła się uroczystość wręczenia medalu Centrum Europy Wschodniej UMCS św. Cyryla i Metodego dla prof. dra hab. Jurija Makara z Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza (Ukraina). Aktu wręczenia medalu dokonał J. M. Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowski w obecności dyrektora Centrum Europy Wschodniej UMCS prof. dr hab. Walentego Baluka.

31 maja 2016 r. Kapituła Medalu św. Cyryla i Metodego Centrum Europy Wschodniej UMCS przyznała prof. dr. hab. Jurijowi Makarowi Medal św. Cyryla i Metodego w uznaniu zasług na rzecz współpracy polsko-ukraińskiej. W skład Kapituły Medalu wchodzą: J.M. Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Kształcenia UMCS i Przewodnicząca Rady Naukowej CEW UMCS prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz oraz Dyrektor CEW UMCS prof. dr hab. Walenty Baluk.

Uroczystość wręczenia medalu CEW UMCS św. Cyryla i Metodego odbyła się po wykładzie prof. dra hab. Jurija Makara pt. „Procesy państwowotwórcze we współczesnej Ukrainie”, wygłoszonym w ramach warsztatów eksperckich, organizowanych przez Studia Wschodnioeuropejskie Wydziału Politologii UMCS oraz Centrum Europy Wschodniej UMCS.

Prof. dr hab. Jurij Makar urodził się 4 lutego 1935 r. w Nowosiółkach (powiat Tomaszów Lubelski). W 1953 r. podjął studia w Kijowskim Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki, na Wydziale Historyczno-Filozoficznym. Po uzyskaniu dyplomu z historii został nauczycielem tego przedmiotu. Od 1971 r. jest nauczycielem akademickim w Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym imienia Jurija Fed’kowycza, poczatkowo jako starszy wykładowca, następnie docent. W latach 1975-2002 był dziekanem Wydziału Historii. Jednocześnie (od 1991 r.) był kierownikiem Katedry Historii Powszechnej, zaś od 2000 r. Katedry Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. W 1971 r. obronił rozprawę doktorską, habilitację uzyskał w 1989 r., profesurę w 1990. Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-ukraińskie, historia diaspory ukraińskiej, historia Polski, stosunki międzynarodowe, integracja europejska. Jest autorem ponad 300 pozycji książkowych (indywidualnych i we współautorstwie), wielu artykułów w wydaniach naukowych, zbiorczych materiałach będących pokłosiem konferencji naukowych. Prof. Jurij Makar był głównym inicjatorem nawiązania współpracy między Wydziałem Historii, Politologii i Stosunków Międzynarodowych Czerniowieckiego Uniwersytetu Narodowego im. Jurija Fed’kowycza a Wydziałem Humanistycznym i Wydziałem Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

    Aktualności

    Autor
    Grzegorz Kuprianowicz
    Data dodania
    14 czerwca 2016