Wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe (30.09.)

Informujemy, że wnioski o stypendium doktoranckie i projakościowe należy składać do mgr Marii Czajki do dnia 30 września 2019 roku do godz. 14:00 w pokoju 027 (dziekanat) na Wydziale Politologii.

Do wniosków muszą być dołączone wszystkie dokumenty potwierdzające udział w konferencjach, publikacje, granty. W przypadku braku kompletnej dokumentacji wyżej wymienione kryteria nie będą zaliczane do punktacji.

 

Wnioski dla doktorantów Wydziału Politologi:

https://www.umcs.pl/pl/uchwaly-zarzadzenia-pisma-okolne,2499,zarzadzenie-nr-57-2017-rektora-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej-w-lublinie-z-dnia-2-pazdziernika-2017-r-w-sprawie-wprowadzenia-regulaminu-przyznawania-stypendiow-doktoranckich-oraz-zwiekszania-stypendium-doktoranckiego-z-dotacji-podmiotowej-na-dofinansowanie-zadan-projakosciowych,55453.chtm

    Aktualności

    Data dodania
    17 września 2019