Wizyta w Kijowie

8-9 kwietnia 2019 roku Dyrektor CEW UMCS, prof. dr hab. Walenty Baluk oraz Prodziekan Wydziału Politologii UMCS, dr hab. Beata Surmacz, prof. UMCS złożyli wizytę w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (ISM KUN).

Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy wydawniczej pomiędzy uczelniami oraz omówienie bieżących spraw w zakresie realizacji programu wspólnego kształcenia, wymiany akademickiej oraz kontynuowania formuły polsko-ukraińskich międzynarodowych konferencji naukowych.

Przedstawiciele UMCS przeprowadzili owocne rozmowy i odbyli ważne spotkania z Dyrektorem ISM KUN, prof. dr. hab. Wałerijem Kopijką, a także z kierownikami i pracownikami Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej oraz Katedry Międzynarodowych Studiów Regionalnych.

Ponadto delegacja UMCS złożyła wizytę w Instytucie Polskim w Kijowie i spotkała się z Dyrektorem, I Radcą Ambasady RP w Ukrainie, Bartoszem Musiałowiczem. Prof. dr hab. Walenty Baluk przekazał Dyrektorowi Instytutu podziękowania od JM Rektora UMCS, prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego za wsparcie aktywności wydawniczej i konferencyjnej, a także album o patronce UMCS oraz publikację „Polska. Esej o stuleciu”.

    Aktualności

    Data dodania
    11 kwietnia 2019