Webinarium „Bezpieczeństwo energetyczne w regionie Morza Bałtyckiego” – relacja

30 czerwca 2020 r. Zespół Bałtycki Instytutu Europy Środkowej zorganizował webinarium poświęcone bezpieczeństwu energetycznemu w regionie Morza Bałtyckiego (RMB).

Prelegentami byli dr hab. Katarzyna Dośpiał-Borysiak (Katedra Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego), prof. Jakub M. Godzimirski (Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych, NUPI), Agata Łoskot-Strachota (analityk w Ośrodku Studiów Wschodnich) oraz dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz (Zakład Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza; Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza). Seminarium moderował dr Damian Szacawa (starszy analityk w Zespole Bałtyckim IEŚ; adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UMCS).

W swoich wystąpieniach prelegenci poruszyli m. in. takie zagadnienia jak: znaczenie RMB dla Europy Środkowej i Wschodniej, Norwegia jako aktualny i potencjalny dostawca energii w RMB, wyzwania dla rozwoju rynku LNG; wpływ polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej i stanowiska państw RMB na tej płaszczyźnie; stan debaty o przyszłości sektora elektroenergetycznego w Rosji i Unii Europejskiej oraz przyszłość projektów energetycznych w Polsce i Europie Środkowej i Wschodniej.

    Aktualności

    Data dodania
    2 lipca 2020