Warsztaty europejskie - fotorelacja z II LO w Zamościu

20 maja br. w ramach cyklu warsztatów dla uczniów szkół średnich, tzw. first time voters, w regionie lubelskim Wydział Politologii był gościem II Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu finansowanego przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i były elementem edukacji obywatelskiej na temat Unii Europejskiej w piętnastą rocznicę akcesji Polski do UE.

Fot. Sylwa Skotnicka

    Aktualności

    Data dodania
    27 maja 2019