VI Spotkania Naukowe z Ameryką Łacińską (22-25.10.)

Redakcja czasopisma naukowego „Anuario Latinoamericano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”oraz Koło Latynoamerykanistów UMCS zapraszają do udziału w VI Spotkaniach Naukowych z Ameryką Łacińską, jesiennej edycji międzynarodowego sympozjum naukowego na temat Polityki bezpieczeństwa państw Ameryki Łacińskiej, które odbędzie się w dniach 22-25 października 2019 r., godz. 11.00-14.30, na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie, Plac Litewski 3, sala Rady Instytutu (sala 115).

Program wydarzenia obejmuje wykłady, które wygłoszą w języku polskim i angielskim badacze regionu Ameryki Łacińskiej z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych, a także prezentację czasopisma „Anuario Latinoamericano” wydawanego przez Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

Organizator kontakt:

dr hab. prof. UMCS Katarzyna Krzywicka
e-mail: katarzyna.krzywicka@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowy program (PDF) »

Zapraszamy serdecznie!

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 października 2019