V Konferencja Naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE

Polska Akademia Nauk oddział w Lublinie, Centrum Innowacji Naukowo-Edukacyjnych oraz lubelskie uczelnie wyższe serdecznie zapraszają w dniach 5 i 6 kwietnia 2018 r. do udziału w Panelowych Spotkaniach Dyskusyjnych, złożonych z trzech odbywających się równolegle wydarzeń: V Konferencji Naukowej INNOWACJE W PRAKTYCE, VII Wystawy Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii oraz warsztatów naukowych.

Głównym celem Panelowych Spotkań Dyskusyjnych jest integracja środowiska naukowego - badaczy oraz młodych pracowników z różnych dziedzin nauki, kreujących innowacyjne rozwiązania w zakresie nowych rozwiązań z obszarów: techniki, nauk przyrodniczych i medycznych. Oryginalnym rozwiązaniem tego typu spotkań jest to, że w jednym obiekcie, w tym samym czasie przedstawiane są prezentacje i prowadzone są dyskusje w środowisku naukowym, w którym uczestnicy mają wykształcenie inżynierskie, medyczne, rolnicze oraz humanistyczne, a ich miejscem pracy jest jedna z pięciu lubelskich uczelni, wspieranych przez współpracowników z kraju i z zagranicy. 

Poprzez taką integrację środowiska uzyskane zostaną wymierne efekty w zakresie propagowania dobrych praktyk wśród studentów, studentów-doktorantów i przedsiębiorców, co z kolei pozwoli na rozwój i poprawę współpracy w zakresie działań o charakterze rozwojowym.

Wydarzenie ma charakter cykliczny, a jego rezultatem jest możliwość:

  • zaprezetowania własnej oferty naukowej na forum interdyscyplinarnym w środowisku akademickim, przedyskutowanie problemów z ekspertami z różnych gałęzi przemysłu i biznesu;
  • nawiązanie kontaktów z przedsiębiorcami, stworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz zdefiniowanie obszarów możliwej współpracy.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu: Design Thinking w praktyce, ochrony pomysłu w polskim prawie, innowacjach w transporcie i motoryzacji oraz warsztatach specjalistycznych medycyna - diagnostyka.

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne

Koordynatorem wydarzenia z ramienia UMCS jest Wydział Chemii UMCS oraz Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Kontakt:

    Aktualności

    Data dodania
    22 lutego 2018