Uwaga studenci - obowiązkowe zapisy na specjalności

Informujemy, że studenci, którzy nie dokonają zapisu w systemie w podanym poniżej terminie, nie będą automatycznie przypisywani do specjalności z wolnymi miejscami. Dlatego też dokonanie internetowego zapisu jest obowiązkowe.

Studenci studiów stacjonarnych na kierunkach:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok)
- Stosunki międzynarodowe, I stopnia (2 rok) i II stopnia (1 rok)
- Studia wschodnioeuropejskie, II stopnia (1 rok),
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia (1 rok)
- International relations, II stopnia (1 rok)
oraz niestacjonarnych na kierunku:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok)
muszą przed semestrem letnim roku ak. 2015/2016 dokonać wyboru specjalności.
Do dnia 08.02.2016 należy zarejestrować się w systemie (Jeśli masz już konto w systemie, nie zakładaj drugiego konta. Sprawdź logowanie.)


Zapisy zostaną uruchomione w dniu 08.02.2016 r. o godz.:

dla studiów stacjonarnych na kierunkach:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) – godz. 18.00
- Stosunki międzynarodowe, I stopnia (2 rok) – godz. 18.30
- Stosunki międzynarodowe, II stopnia (1 rok) – godz. 19.00
- Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopnia (1 rok) – godz. 19.30
- Studia wschodnioeuropejskie, II stopnia (1 rok) – godz. 20.00
- International relations, II stopnia (1 rok) – godz. 20.30
oraz niestacjonarnych na kierunku:
- Bezpieczeństwo narodowe, I stopnia (2 rok) – godz. 21.00

Zapisy zostaną wyłączone w dniu 12.02.2016 r. o godz. 15.00


STUDIA STACJONARNE
Studenci 2 roku kierunku Stosunki międzynarodowe, studia I stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Bezpieczeństwo międzynarodowe
- Integracja europejska
- Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej
- Studia regionu Pacyfiku

Studenci 2 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym

Studenci 1 roku kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia II stopnia, wybierają jeden z modułów:
- Redaktorski
- Public Relations
- Dziennikarstwo on-line

Studenci 1 roku kierunku Stosunki międzynarodowe, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Dyplomacja ekonomiczna
- Dyplomacja
- Projekty międzynarodowe

Studenci 1 roku kierunku Studia wschodnioeuropejskie, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Europa Środkowowschodnia
- Federacja Rosyjska i państwa kaukaskie

Studenci 1 roku kierunku International relations, studia II stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Economic diplomacy
- International Relations in East-Central Europe


STUDIA NIESTACJONARNE
Studenci 2 roku kierunku Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia, wybierają jedną ze specjalności:
- Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym
- Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowym
(UWAGA: Ze względu na małą liczebność roku specjalność o najmniejszym zainteresowaniu nie zostanie uruchomiona)


Aktualne programy zajęć dla poszczególnych specjalności <kliknij tutaj> lub wybierz zakładkę Dla studentów, menu Programy zajęć.
Link do systemu zapisów na przedmioty <kliknij tutaj> lub kliknij w 'Zapisy na przedmioty' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

    Aktualności

    Data dodania
    1 lutego 2016