Uwaga studenci II i III roku I stopnia oraz I i II roku II stopnia kierunków SM i BN

UWAGA STUDENCI II i III ROKU I STOPNIA ORAZ I i II ROKU II STOPNIA KIERUNKÓW STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

„Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe
i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS”

 Pierwsze spotkanie informacyjno-rekrutacyjne
na edycję 2018/2019 odbędzie się
w środę 6 czerwca br. o godz. 17.30 w sali 111 (Aula im. I. Daszyńskiego)

Celem projektu jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych, informatycznych i zawodowych studentów. Uczestnictwo w projekcie zapewni uzyskanie oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy umiejętności potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami, dyplomami i certyfikatami.

Okres udziału w projekcie: jeden rok akademicki - dwa semestry

W projekcie oferowane są atrakcyjne:
- warsztaty m.in. z autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz negocjacji międzynarodowych,
- kursy m.in. z wykorzystania arkusza EXCEL, strzelania z broni krótkiej, samoobrony,
- zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej,
- wizyty studyjne krajowe i zagraniczne m.in. w VIENA INTERNATIONAL CENTRE, siedzibie OBWE i Stałym Przedstawicielstwie RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych i organizacjach międzynarodowych w Wiedniu oraz instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe, zajmujących się gromadzeniem i obróbką danych wyborczych, statystyką gospodarczo-społeczną, bezpieczeństwem sieci komputerowych i infrastruktury krytycznej, marketingiem, działaniami kulturalnymi.

Szczegółowe informacje: http://www.umcs.pl/pl/rozwoj-kompetencji-studentow-wp.htm

    Aktualności

    Data dodania
    4 czerwca 2018