Utworzono Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Z satysfakcją informujemy, że Prezydium Polskiej Akademii Nauk 19 stycznia 2021 roku jednogłośnie podjęło uchwałę o utworzeniu Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN oraz uchwałę o powołaniu prof. dr hab. Iwony Hofman na stanowisko przewodniczącej Komitetu.

Obie uchwały zostały zamieszczone na stronie PAN 28 bm. Komitet będzie działał przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych do końca trwającej już kadencji, tj. do grudnia 2022 roku. Zadania Komitetu zostały wyznaczone w uchwale i wynikają z konieczności m.in. przygotowania raportu o stanie badań w dyscyplinie, rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej.

Powołanie Komitetu stanowi bardzo ważny element formalizowania instytucjonalnego dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach, świadczy o wysokiej ocenie przydatności społecznej badań.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    29 stycznia 2021