Urząd Miasta Lublin – propozycja tematów prac dyplomowych

Przykładając dużą wagę do jakości współpracy samorządu z lubelskimi uczelniami wyższymi, Urząd Miasta Lublin stworzył bazę proponowanych tematów prac dyplomowych, skupiających się w głównej mierze na zagadnieniach szeroko rozumianego rozwoju Lublina.

Studenci, którzy zdecydują się na realizację wybranych tematów, mogą liczyć na pełną współpracę ze strony Urzędu Miasta Lublin w zakresie udostępnienia danych niezbędnych do stworzenia pracy dyplomowej. Ponadto tematy poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego miasta Lublin mają możliwość uczestnictwa w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Poza cenną i prestiżową nagrodą, praca Studentów ma szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i działania Urzędu Miasta, a tym samym na promocję Uczelni.

W załączniku znajduje się lista proponowanych przez poszczególne jednostki Urzędu Miasta Lublin tematów prac dyplomowych.

Student, który podejmie się realizacji zaproponowanej przez Urząd tematyki, proszony jest o przesłanie realizowanego tematu w celu zebrania i udostępnienia niezbędnych do napisania pracy dyplomowej materiałów. Zgłoszeń należy dokonywać na adres: katarzyna.wisniewska@lublin.eu do końca roku 2016.

Proszę otwierać przesłany plik w programie Microsoft Office Excel – umożliwi to odpowiednie funkcjonowanie tabeli przestawnej, w której zawarte są tematy prac dyplomowych. Aby wybrać interesujące Państwa kategorie tematów, należy w arkuszu "Lista tematów", w kolumnie B wybrać odpowiednią kategorię (bądź kilka kategorii). Nadesłane tematy można sortować również według daty zgłoszenia i podmiotu zgłaszającego.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    6 kwietnia 2016