Trwa nabór wniosków!

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie organizacji studenckich przez Władze Rektorskie.

Organizacje studenckie oraz studenckie koła naukowe mogą składać do 30 stycznia 2018 roku wnioski na dofinansowanie działalności przez Władze Rektorskie UMCS w semestrze letnim.  Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich (DS. Helios, ul. Czwartaków 13, pok. 8).

Szczegóły: http://www.umcs.pl/pl/dofinansowania,3763.htm oraz w Zarządzeniu Nr 20/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rejestracji, funkcjonowania i obsługi finansowej uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

    Aktualności

    Data dodania
    24 stycznia 2018