Szkolenie NCN dla Doktorantów!

Planujesz złożyć wniosek o grant do NCN jeszcze w tym roku…? Samorząd Doktorantów UMCS zaprasza na bezpłatne szkolenie z pisania wniosków grantowych do Narodowego Centrum Nauki! Zajęcia odbędą się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w godzinach 9.00-16.00 w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

Dwudniowe szkolenie połączone z warsztatem, podczas którego zostaną szczegółowo omówione streszczenia wniosków o granty (głównie Preludium), poprowadzą koordynatorki dyscyplin w NCN dr Dorota Kiebzak-Mandera (HS nauki humanistyczne i społeczne) oraz dr Weronika Bieniasz (ST nauki ścisłe i techniczne oraz NZ nauki o życiu). Na zgłoszenia czekamy do 2 grudnia br. na stronie https://goo.gl/forms/qjgzXE6RZnlmS1H82Szkolenie otwarte, liczba miejsc na warsztat ograniczona!

PROGRAM

Poniedziałek 5 grudnia
9:00-10:30 szkolenie ogólne dla wszystkich paneli
11:00- 14:00 szkolenia w dwóch grupach: HS oraz NZ i NS
14:30-16:00 podsumowanie szkolenia dla wszystkich paneli
Wtorek 6 grudnia
9:00-15:00 warsztaty nad streszczeniami do wniosków, czytanie otwarte

Prosimy o przesyłanie streszczeń za pomocą formularza na stronie
https://goo.gl/forms/qjgzXE6RZnlmS1H82.Maksymalna liczba analizowanych streszczeń do wniosków to 15 - liczy się kolejność zgłoszeń!

Szkolenie i warsztaty przewidziane są dla doktorantów UMCS, mogą w nich wziąć udział także młodzi pracownicy nauki, którzy nie otrzymali dotąd grantu z NCN.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.facebook.com/events/382096962122962/

Zwiększ swoje szanse na grant!

 

    Aktualności

    Data dodania
    25 listopada 2016