"Surveillance, Encryption and Privacy" - zaproszenie do współpracy

Call for Papers: SURVEILLANCE, ENCRYPTION AND PRIVACY

Zapraszamy do współpracy przy tematycznym numerze czasopisma "Mediatization Studies".

Tematem przewodnim tomu 2/2018 będą kwestie nadzoru i prywatności w dobie cyfrowej mediatyzacji - tom zatytułowany będzie "Surveillance, Encryption, and Privacy".

Szczegółowe informacje są dostępne tutaj.

Publikacja jest połączona z międzynarodowymi warsztatami dotyczącymi tej problematyki, które odbędą się w Lublinie w marcu przyszłego roku i jest zaplanowana jako część projektu badawczego, realizowanego przez Wydział Politologii UMCS i Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu w Moguncji w Niemczech, finansowanego ze środków Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2017