Sukces „Annales UMCS, Sectio K: Politologia”

Miło nam poinformować, że czasopismo „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia” (ISSN: 1428-9512, e-ISSN: 2300-7567), którego redaktorem naczelnym jest prof. zw. dr hab. Maria Marczewska-Rytko, a sekretarzem dr Dorota Maj, przeszło pozytywnie proces ewaluacji Index Copernicus International i otrzymało wartość wskaźnika ICV 2017 na poziomie 98.08 (ICV 2016: 77.32)

Szczegółowe informacje i paszport czasopisma na platformie Index Copernicus mogą Państwo znaleźć pod adresem:

https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=Annales%20Universitatis%20Mariae%20Curie-Sk%C5%82odowska,%20Sectio%20K:%20Politologia

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. W wyniku parametryzacji czasopisma otrzymują ważny przez jeden rok wskaźnik ICV, będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego oddziaływania.

    Aktualności

    Data dodania
    22 listopada 2018