Studenci uregulowali międzynarodowy konflikt zbrojny

Studenci specjalizacji Europa Wschodnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe w ramach przedmiotu „Polityka zagraniczna Ukrainy” (prowadzący: prof. dr hab. Walenty Baluk) na zaliczenie wykładu zorganizowali 19 maja 2020 r. debatę pt. „Międzynarodowy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą”. W ramach prowadzonej zdalnie debaty studenci zostali podzielenie na trzy grupy reprezentujące odpowiednio Rosję, Ukrainę i Zachód (USA i UE).

Interesy Ukrainy zostały określone w sposób następujący : 1) integracja z NATO i UE; 2) obrona niepodległości i integralności terytorialnej państwa unitarnego; 3) przywrócenie ukraińskiej jurysdykcji na Krymie, Donbasie i wodach terytorialnych, 4) realizacja porozumień mińskich w kolejności najpierw kwestie bezpieczeństwa, a później polityczne; 5) wprowadzenie misji pokojowej ONZ.

Interesy Rosji zostały określone w sposób następujący: 1) zablokowanie rozszerzenia NATO i UE; 2) włączenie Ukrainy do struktur pogłębionej integracji w ramach WNP; 3) międzynarodowe uznanie aneksji Krymu i wód terytorialnych; 4) uznanie konfliktu na Donbasie za konflikt wewnętrzny; 5) uznanie obszaru Europy Wschodniej za obszar wyłącznych interesów Rosji.

Interesy Zachodu zostały określone w sposób następujący: 1) bezpieczeństwo kontynentu europejskiego, w tym w Europie Środkowej i Wschodniej; 2) wypracowanie formuły strategicznego partnerstwa z Rosją; 3) współpraca polityczna i ekonomiczna z państwami Europy Wschodniej; 4) pokojowe uregulowanie międzynarodowego konfliktu zbrojnego pomiędzy Rosją a Ukrainą.

Mapa drogowa uregulowania konfliktu. Zmiana formatu „normandzkiego” uregulowania konfliktu na format „genewski” z udziałem USA i UE jako mediatorów oraz Rosji i Ukrainy jako stron konfliktu. Podstawę rozwiązania konfliktu ma stanowić poszanowanie prawa międzynarodowego i ładu międzynarodowego, włącznie z respektowaniem zasady integralności terytorialnej, suwerenności i niewtrącania się w wewnętrzne sprawy państw. Rosja uzyskała zapewnienie, że państwa zachodnie nie będą z pomocą „rewolucji kolorowych” dążyć do ingerencji w jej wewnętrzne sprawy, a Kreml nie będzie ingerował i destabilizował sytuacji na Ukrainie. Strony postanowiły przekształcić Europę Wschodnią z pola konfrontacji w pole rywalizacji i współpracy zarówno w wymiarze ekonomiczny, jak i polityczno-militarnym. W tym celu Rosja na wzór współpracy z Chinami w Azji Centralnej w ramach SOW włączy się w wypracowanie podobnej płaszczyzny współpracy na podstawie programów NATO (Partnerstwo dla Pokoju) i UE (Partnerstwo Wschodniej). W ramach realizacji modelu fińskiego Ukraina zachowa więzi polityczne i ekonomiczne zarówno z Rosją, jak i z Zachodem. Otrzyma twarde (traktatowe gwarancje bezpieczeństwa, które zostaną wypracowane na podstawie Memorandum budapesztańskiego) i prawo do posiadania nieatomowej tarczy rakietowej.

 1. Prawa zarówno Ukrainy, jak i Rosji do swobody żeglugi w Cieśninie Kerczeńskiej i Morzu Azowskim będą respektowane zgodnie z umową bilateralną z 2003 roku.
 2. Misja obserwacyjna OBWE, zgodnie z porozumieniem trójstronnym (Rosja, Ukraina, OBWE) i mandatem, będzie miała dostęp do całego terytorium Ukrainy, w tym Krymu i niekontrolowanego przez rząd w Kijowie odcinka granicy rosyjsko-ukraińskiej.
 3. Rosja wycofuje swoje jednostki regularne i nieregularne z Donbasu.
 4. Na Donbas zostanie wprowadzona misja pokojowa ONZ celem zapewnienia pokoju i nadzorowania wykonania porozumień mińskich.
 5. Ukraina uchwala ustawę o specjalnym statusie wybranych jednostek samorządowych na Donbasie i przeprowadza wybory samorządowe zgodnie z ukraińskim ustawodawstwem i standardami demokratycznymi.
 6. Rosja zgadza się na demilitaryzacje Krymu, przekazania półwyspu pod zarząd ONZ i rozpisania po 10 latach referendum o statusie półwyspu (kondominium, przynależność do Ukrainy lub Rosji).
 7. W odbudowie pokonfliktowej uczestniczą Zachód, Rosja i Ukraina.
 8. Czas wdrożenia planu pokojowego obejmuje okres 1 roku z dnia jego podpisania. 

  Aktualności

  Data dodania
  20 maja 2020