Spotkanie autorskie

17 stycznia br. o godz. 18.00 w Klubie Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24 A w Warszawie odbędzie się spotkanie z autorami monografii kolektywnej pt: „Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie w latach 2014 – 2016” Walentym Balukiem, Markiem Pietrasiem oraz Jakubem Olchowskim.

Rosyjska wojskowa agresja przeciwko Ukrainie w 2014 roku podważyła istnienie porządku post-zimnowojennego oraz stworzyła wyjątkowo niebezpieczny precedens dotyczący istnienia ustalonych granic. Wydarzenia na Ukrainie związane z rewolucją godności oraz polityką Rosji w zakresie prowadzenia wojny hybrydowej skłoniły grupę badaczy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki do przedstawienia studium przypadku w wydanej niedawno książce.

Spotkanie poprowadzi Ołeksandra Iwaniuk – pisarka, politolożka, założycielka Klubu Literackiego w Domu Ukraińskim. Absolwentka Akademii Kijowsko-Mohylańskiej i College of Europe. Doktorantka Wydziału Politologii UMCS w Lublinie. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu „Po Sąsiedzku” prowadzonego wspólnie przez Klub Inteligencji Katolickiej, Fundację Zustricz i Żydowskie Stowarzyszenie Czulent.

Prof. dr hab. Marek Pietraś, Prodziekan ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą na Wydziale Politologii UMCS, kierownik Zakładu Stosunków Międzynarodowych. Dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 170 publikacji, w tym autorstwo, redakcję i współredakcję 24 książek. Wśród nich: „Bezpieczeństwo energetyczne we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Wyzwania, zagrożenia, perspektywy”, Lublin, 2017, „Rola ONZ w kształtowaniu ładu międzynarodowego”, Warszawa 2017, „Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007 oraz wiele innych.

Prof. dr hab. Walenty Baluk, Dyrektor Centrum Europy Wschodniej UMCS, autor monografii „Koncepcje polityki narodowościowej Ukrainy (tradycje i współczesność)”, Wrocław 2002; „Kształtowanie systemu partyjnego Ukrainy w okresie transformacji ustrojowej (1987-2004)”, Wrocław 2006; „Koalicje gabinetowe na Ukrainie w latach 2002-2012”, Lublin 2012, a także autor ponad 40 artykułów naukowych, publicystycznych i innych.

Dr Jakub Olchowski, Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS. Zainteresowania naukowe to m.in. bezpieczeństwo międzynarodowe, stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo – Wschodniej i Południowej. Autor licznych publikacji naukowych poświęconych problematyce wschodnioeuropejskiej.

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    12 stycznia 2018