Seminarium eksperckie: „Trójmorze: idea, realizacja, perspektywy”

29 maja (wtorek) o godz. 13:00 w Sali Rady Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Plac Litewski 3 odbędzie się seminarium eksperckie pod nazwą „Trójmorze: idea, realizacja, perspektywy”.

Wśród prelegentów: dr Tomáš Strážay z Slovak Foreign Policy Association , dr Dominik Héjj z kropka.hu, dr Gediminas Kazėnaszėnas z Mykolo Romerio universitetas, Jan Rafael Lupomesky były doradca Prezydenta Václava Clausa i dr Łukasz Lewkowicz z Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerami wydarzenia są:

Rada Wydziałowa Samorządu Studentów Wydziału Politologii UMCS, Politologiczne Koło Naukowe UMCS, Koło Naukowe Bliskiego Wschodu UMCS, Koło Myśli Społecznej i Ruchów Politycznych, Warsaw Institute.

Patronat medialny objął portal Geopoliti.org.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc - Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na skrzynkę: rodm@rodm-lublin.pl

Uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty.

Zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    28 maja 2018