Seminaria - PM, 3 rok, nowy wykaz prowadzących

Zapisy na seminaria dla studentów, którzy w roku ak. 2016/17 będą na 3 roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunku Produkcja medialna.

1 października - obowiązkowe zapisy na seminaria za pomocą strony USOSweb

Studenci studiów stacjonarnych, I stopnia, kierunku Produkcja medialna, którzy w roku ak. 2016/17 będą na 3 roku studiów, przed semestrem zimowym zobowiązani są do wyboru osoby prowadzącej seminarium. 

Zapisy na seminarium będą możłiwe w terminie od dnia 1 października 2016 od godz. 12.00, do dnia 3 października 2016 do godz. 12.00.

Osoby prowadzące seminarium na kierunku Produkcja medialna:
1. Prof. dr hab. Iwona Hofman
2. Prof. dr hab. Ewa Maj
3. Dr hab. Ilona Biernacka-Ligięza
4. Dr hab. Jan Pleszczyński
5. Dr hab. Danuta Kępa-Figura
6. Dr hab. Magdalena Piechota
7. Dr hab. N. Ziółkowską-Kurczuk

Aby przejść do portalu USOSweb <kliknij tutaj> lub wybierz 'USOSweb' na stronie głównej Wydziału Politologii (poniżej aktualności).

Informujemy, że studenci, którzy nie dokonają zapisu w systemie w podanym terminie, nie będą automatycznie przypisywani do seminariów z wolnymi miejscami. Dlatego też dokonanie internetowego zapisu jest obowiązkowe.

    Aktualności

    Data dodania
    30 września 2016