Rusza Program Visiting Professors! Wykłady prof. Carlosa Pérez Ricart’a

Tegoroczny program wykładów profesorów wizytujących na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UMCS rozpoczyna się wykładami nt. „Państwo, przestępczość zorganizowana i handel narkotykami w Ameryce Łacińskiej” dr. Carlosa Péreza Ricarta z St. Antony's College, University of Oxford.

Wykłady odbędą się w dniach 24-25 października br. oraz 15-19 listopada br., dokładny harmonogram zostanie ogłoszony wkrótce.

Wykład odbędzie się w języku angielskim i ma charakter otwarty dla studentów Wydziału Politologii i Dziennikarstwa.

Studenci uczestniczący w wykładach otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

Informacje i zapisy:

dr Julita Rybczynska
e-mail: julita.rybczynska@umcs.pl

Dr. Carlos Pérez Ricart jest wykładowcą Centrum Ameryki Łacińskiej (LAC) w St. Antony's College, University of Oxford oraz profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Studiów Międzynarodowych Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) w Meksyku. Zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują relacje między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi, bezpieczeństwo i przestępczość zorganizowaną, politykę narkotykową państw Ameryki Łacińskiej. Obecnie prowadzi projekt badawczy, którego celem jest zbadanie historii meksykańskiej policji z długoterminowej perspektywy historycznej i globalnej. Jego badania zostały opublikowane w międzynarodowych czasopismach i zostały sfinansowane z grantów meksykańskich, niemieckich i brytyjskich instytucji publicznych. W Oksfordzie prowadzi szereg kursów na poziomie licencjackim i magisterskim, w tym nt. przestępczości zorganizowanej i handlu narkotykami w Ameryce Łacińskiej a także na temat współczesnego Meksyku w perspektywie społecznej i politycznej. Dr Carlos Pérez Ricart jest członkiem organów kierowniczych Oxford Latin Society.

PROGRAM VISISTING PROFESSORS jest finansowany w ramach Zintegrowanego Projektu UMCS (Zadanie 9), realizowanego od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Priorytet Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy instytucji szkolnictwa wyższego, Zamówienie nr. POWR: 03.05.00-00-Z012 / 17-00.

Fot. Archiwum prywatne

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2019