Rozstrzygnięto konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Na podstawie Regulaminu konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii UMCS, po recenzji złożonych na konkurs prac, Kapituła konkursów ustaliła następujący podział miejsc w rankingu na najlepsze prace dyplomowe obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2017/2018. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii w dniu 15 lutego 2019 roku.

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu Bezpieczeństwa narodowego

Nagroda główna:

lic. Jakub Jerzyna, „Państwo Islamskie” jako podmiot zagrożeń asymetrycznych (prof. dr hab. Marek Pietraś).

Wyróżnienie:

lic. Karolina Kożuchowska, Konflikt zbrojny w Kolumbii w latach 1964-2016 (promotor prof. dr hab. Wojciech Sokół, praca zgłoszona przez recenzenta dr Michała Walnera).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu Bezpieczeństwa narodowego

Nagroda główna:

mgr Magdalena Walczak, Problem więziennictwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki (promotor dr hab. Ireneusz Topolski).

Wyróżnienia:

mgr Anna Fota, Skarga indywidualna przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ( promotor dr hab. Dariusz Kondrakiewicz),

mgr Grażyna Reszka, System zarządzania kryzysowego w powiecie puławskim (promotor prof. dr hab. Marek Pietraś).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresuDziennikarstwa i komunikacji społecznej

Nagroda główna:

lic. Marta Gonczarewicz, „Ucho Prezesa” jako satyra polityczna (promotor prof. dr hab. Danuta Kępa-Figura)

Wyróżnienie:

lic. Izabela Golonka, Storytelling jako strategia wizerunkowa. Audiowizualne przekazy promocyjne marek ekskluzywnych  (promotor prof. dr hab. Ewa Nowak-Teter),

lic. Piotr Kmieć, Kreacja postaci w świetle wrestlingu federacji WWE (promotor dr hab. Magdalena Piechota).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresuDziennikarstwa i komunikacji społecznej

Nagroda główna:

mgr Karolina Wnuk, Kim jest Lublin? Archetypiczne podstawy kodowania marko „Lublin. Miasto Inspiracji (promotor prof. der hab. Danuta Kępa-Figura).

Wyróżnienia:

mgr Alicja Guz, Prowokacje wobec tabu we współczesnej reklamie (promotor dr hab. Magdalena Piechota),

mgr Krzysztof Kurasiewicz, Obraz „zwykłego człowieka” w polskich reportażach po 1989 roku (promotor dr hab. Magdalena Piechota, praca zgłoszona przez recenzenta dr hab. Jana Pleszczyńskiego).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę licencjacką z zakresu Politologii

Nagroda główna:

lic. Łukasz Romańczuk, Rywalizacja polityczna Andrzeja Dudy i Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich w 2015 roku (promotor prof. dr hab. Wojciech Sokół).

Wyróżnienie:

lic. Bartłomiej Rafał Adamowicz, Polityka historyczna w Polsce po 1989 roku (promotor prof. dr hab. Maria Marczewska-Rytko).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu Politologii

Nagroda główna:

mgr Ilona Skolimowska, Systemy wyborcze do Sejmu po 1989 roku (promotor prof. dr hab. Wojciech Sokół, praca zgłoszona przez recenzenta prof. dr hab. Małgorzatę Podolak).

Wyróżnienie:

mgr Paulina Choroś, Rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego w okresie zimnej wojny (promotor prof. dr hab. Małgorzata Podolak, praca zgłoszona przez  recenzenta dr Eleonorę Kirwiel).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu Produkcji medialnej

Nagroda główna:

lic. Karolina Niedźwiedź, „Amierican Horror Story” jako odzwierciedlenie kręgów piekielnych „Boskiej Komedii” Dantego (promotor prof. dr hab. Iwona Hofman).

Wyróżnienia:

lic. Agnieszka Sowa, Seks w powieści i serialu Outlander – analiza porównawcza (promotor dr. hab. Jan Pleszczyński),

lic. Adam Pańczyk, Wypadki tatrzańskie w okresie międzywojennym na łamach „Taternika” (promotor dr hab. Jan Pleszczyński, praca zgłoszona przez recenzenta dr Elżbieta Pawlak-Hejno).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu Stosunków międzynarodowych im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

Nagroda główna:

lic. Patrycja Wójcik, Soft Power Chińskiej Republiki Ludowej (promotor prof. dr hab. Marek Pietraś).

Wyróżnienie:

lic. Pavlo Denysiuk, Międzynarodowa rola Ukrainy (promotor dr hab. Dariusz Kondrakiewicz).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu Stosunków międzynarodowych im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

Nagroda główna:

mgr Daniel Bosiak, Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla Afryki w latach 2000-2013 (promotor dr hab. Hanna Dumała, praca zgłoszona przez recenzenta dr Katarzynę Stachurską-Szczesiak).

Wyróżnienie:

mgr Olga Wójcik, Konflikt w Syrii jako przykład wojny zastępczej (promotor dr hab. Hanna Dumała).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu International Relations im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia

Nagroda główna:

mgr Liliia Hrytsai, Renewable Energy and Sustainable Development In the European Union (promotor dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska).

Wyróżnienie:

mgr Bartosz Donat Mathauser, The Dynamism of Transnational Corporations in Post-Westphalian System (promotor dr hab. Agata Ziętek).

Całość sporządzonej dokumentacji jest dostępna u sekretarza Kapituły konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii UMCS – dr Eleonory Kirwiel.

Sekretarz Kapituły konkursu
dr Eleonora Kirwiel

    Aktualności

    Data dodania
    8 lutego 2019