Rozstrzygnięto konkursy na najlepsze prace dyplomowe

Na podstawie Regulaminu konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii UMCS, po recenzji złożonych na konkurs prac, Kapituła konkursów ustaliła następujący podział miejsc w rankingu na najlepsze prace dyplomowe obronione na Wydziale Politologii UMCS w roku akademickim 2016/2017.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na posiedzeniu Rady Wydziału Politologii 23 lutego 2018 roku.

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu:

Bezpieczeństwa narodowego

Nagroda główna
lic. Joanna Maria Jędrzejewska,Ratownictwo medyczne w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Analiza na przykładzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach w latach 2013-2015 (promotor dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska),

Wyróżnienie
lic. Patrycja Drygasiewicz, Działalność i formy zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce w latach 2006-2016 (promotor dr hab. Ireneusz Topolski).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Nagroda główna
lic. Bartłomiej Machalski, Promocja gminy Ulhówek w latach 2002-2014 (promotor dr hab. Krystyna Leszczyńska)

Wyróżnienie
lic. Agnieszka Tyburcza, Współczesne oblicza recenzji książkowej (promotor dr hab. Magdalena Piechota).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Nagroda główna
mgr Dariusz Okoń, Twórczość Grahama Greeneʾa i Cliveʾa S. Lewisa a humanizm chrześcijański w Europie XX wieku (promotor prof. dr hab. Iwona Hofman),

Wyróżnienia
mgr Weronika Spodar, Hollywoodzkie imaginaria w kulturze popularnej (promotor prof. dr hab. Piotr Celiński),
mgr Paulina Ramus, Twórczość fotograficzna Jana Magierskiego (promotor dr hab. Jan Pleszczyński).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę licencjacką z zakresu

Politologii

Wyróżnienie
lic. Kamila Oktawia Piskorz, Feminizm radykalny. Ideologia, metody, działania (promotor prof. dr hab. Marek Żmigrodzki).

Wyniki Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu

Politologii

Nagroda główna
mgr Ewa Marcinek, Uwarunkowania i konsekwencje migracji w Europie po 2011 roku (promotor prof. dr hab. Wojciech Sokół).

Wyniki Konkursu na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Produkcji medialnej

Nagroda główna
lic. Izabela Wójtowicz, Adaptacje filmowe „Dumy i uprzedzenia” Jane Austen jako przekład intersemiotyczny  (promotor dr hab. Magdalena Piechota),

Wyróżnienia
lic. Kinga Liwak, Blogosfera fotograficzna w Polsce ( promotor prof. dr hab. Ewa Maj),
lic. Justyna Kusto, Lubelski Dom Kultury – Centrum Kultury w Lublinie jako instytucja kulturalna Lublina (promotor dr hab. Danuta Kępa Figura).

Wyniki Konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepsze prace licencjackie z zakresu

Stosunków międzynarodowych

Nagroda główna
lic. Artur Janczuk, Westernizacja systemu społeczno-politycznego Iraku w latach 1914-2003 (promotor prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska),

Wyróżnienia
lic. Dorota Maria Szarowska, Problem przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych (promotor prof. dr hab. Walenty Baluk),
lic. Wojeciech Stachyra, Geoekonomia surowców energetycznych w obszarze Morza Kaspijskiego (promotor dr hab. Beata Surmacz).

Wyniki Konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Stosunków międzynarodowych

Nagroda główna
mgr Monika Lipiec, Soft Power „Państwa Islamskiego” (promotor prof. dr hab. Marek Pietraś),

Wyróżnienia
mgr Aleksandra Jargiełło, Zwalczanie przestępczości zorganizowanej w strategiach bezpieczeństwa Felipe Calderona i Enrique Peňa Nieto (prof. dr hab. Katarzyna Krzywicka),
mgr Ruslana Surminska, Konflikty zbrojne w Rogu Afryki w latach 1990-2015 (promotr dr hab. Ireneusz Topolski).

 Wyniki Konkursu im. Profesora Ziemowita Jacka Pietrasia na najlepsze prace magisterskie z zakresu

Stosunków międzynarodowych (International relations) 

Nagroda główna
mgr Marzena Halina Bajek, Climate Change as an Existential Security Threat to the Pacofoc Small Island Developing States (promotor dr hab. Agata Ziętek),

Wyróżnienie
mgr Viktora Menderetskyi, Ukrainian policy in Kamianets-Podilskyi as an example of its policy on internally displaced persons (promotor dr hab. Katarzyna Marzęda-Młynarska).

Wyniki Konkursu im. Oskara Haleckiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu

Studiów wschodnioeuropejskich

Nagroda główna
mgr Monika Piekarska, Integracja Gruzji z Sojuszem Północnoatlantyckim w latach 2003-2016 (promotor prof. dr hab. Walenty Baluk),

Wyróżnienia
mgr Aleksandra Dobrowolska, Koncepcja „russkij mir”, jego kulturowy i polityczny wymiar (promotor prof. dr hab. Jerzy Garbiński).

Całość sporządzonej dokumentacji jest dostępna u sekretarza Kapituły konkursów na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Politologii UMCS – dr Eleonory Kirwiel.

    Aktualności

    Data dodania
    14 lutego 2018