Rejestracja projektów na XIX Lubelski Festiwal Nauki

Lubelski Festiwal Nauki jest jednym z największych festiwali naukowych w kraju, którego głównym celem jest upowszechnianie, promowanie oraz popularyzowanie nauki i badań naukowych w społeczeństwie. W 2022 roku Festiwal został laureatem konkursu w kategorii „Zespół” w prestiżowym konkursie Popularyzator Nauki, który organizowany jest od 2005 roku przez serwis Nauka w Polsce Polskiej Agencji Prasowej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

XIX Lubelski Festiwal Nauki odbędzie się w terminie 18-24 września 2023 roku pod hasłem „Nauka dla przyszłości”. Funkcję głównego organizatora przedsięwzięcia objął Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Serdecznie zachęcamy pracowników badawczo-dydaktycznych, badawczych, dydaktycznych, administracyjnych, technicznych, studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich, podyplomowych, a także studenckie koła naukowe oraz organizacje studenckie, działające na naszym Wydziale, do aktywności popularnonaukowej!

Projekty można zgłaszać na stronie Festiwalu do 12 czerwca 2023 roku.


Z ramienia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w XIX LFN udział bierze 12 wydziałów i 12 jednostek pozawydziałowych.

Koordynatorem LFNu na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS jest dr Kamil Fil (kamil.fil@mail.umcs.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    1 czerwca 2023