Raport z Ankiety Oceny Zajęć semestr zimowy 2015/2016

.

Na zakończenie semestru zimowego w bieżącym roku akademickim, tj. w terminie od 25 stycznia do 21 lutego 2016 r., została przeprowadzona Ankieta Oceny Zajęć Dydaktycznych.

W badaniu wzięło udział 9 469 studentów i doktorantów UMCS, co dało frekwencję na poziomie 42%. Jest to najwyższy poziom udziału studentów w badaniu od 2011 roku, czyli od czasu prowadzenia badania w formie elektronicznej, co świadczy o dużym zaangażowaniu studentów w działania na rzecz poprawy jakości kształcenia w Uniwersytecie.

Średnia ocen w skali całego Uniwersytetu dla zajęć dydaktycznych realizowanych w semestrze zimowym 2015/2016 wyniosła 4,55.

W raporcie przedstawiamy średnie wyniki Uniwersytetu i poszczególnych Wydziałów. Natomiast wyniki osobowe ankiet otrzymują Rektor, Dziekani oraz nauczyciele akademiccy, których zajęcia były oceniane.

    Aktualności

    Data dodania
    17 maja 2016