PSPR Day 2021

19 listopada w Warszawie odbyła się konferencja PSPR Day 2021, zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations. W tym branżowym spotkaniu wzięło udział ponad stu ekspertów - praktyków i badaczy, którzy dyskutowali o bieżących wyzwaniach przed jakimi stoi PR.

Jednym z uczestników wydarzenia był dr Wojciech Maguś, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, który jako przewodniczący zespołu programowego kierunku Public relations i zarządzanie informacją zaangażował się w pracę Klubu PR dla Nauki / Nauka dla PR (koordynatorką działań klubu jest dr hab. Karina Stasiuk-Krajewska z Uniwersytetu SWPS).

Efektem dotychczas zrealizowanych działań było przedstawienie w trakcie konferencji wstępnej diagnoza obecnej sytuacji w zakresie kształcenia profesjonalistów PR. W dalszej perspektywie eksperci planują zrealizować badania w oparciu o opinie studentów, pracodawców oraz przedstawicieli uczelni. Docelowo planowane jest przygotowanie rekomendacji odnośnie edukacji specjalistycznej.

Kształcenie z zakresu public relations w UMCS, z powodu oferowania odrębnego kierunku, nie zaś tylko ścieżki specjalizacyjnej w ramach innych kierunków, wskazywane było jako wyjątkowe na tle innych uczelni.

Dr Wojciech Maguś podczas szeregu dyskusji kuluarowych pozyskał deklaracje wparcia kierunku Public relations i zarządzanie informacją w obszarze upraktycznienia zajęć oraz realizacji praktyk studenckich w agencjach PR. W najbliższym czasie planowane jest m.in. spotkanie z ekspertami zajmującymi się monitoringiem mediów.

Fot. Polskie Stowarzyszenie Public Relations / Łukasz Kamiński

    Aktualności

    Data dodania
    24 listopada 2021