Project Platform Europe

Project Platform Europe to nazwa projektu realizowanego na Wydziale Politologii UMCS, finansowanego przez Parlament Europejski. Przedmiotem projektu jest obserwacja działań komunikacyjnych realizowanych przez komitety wyborcze we wszystkich państwach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, podczas wyborów do PE w 2019 roku.

Celem projektu jest również zmniejszanie dystansu pomiędzy instytucjami europejskimi a obywatelami oraz stworzenie możliwości na badania porównawcze dotyczące form prowadzenia europejskich kampanii wyborczych.

Projekt jest realizowany m.in. we współpracy z University Roma Tre oraz University of Gothenburg.

Local Coordinator w Polsce: dr hab. Ewa Nowak-Teter (Zakład Dziennikarstwa UMCS);

Skład polskiego zespołu: dr hab. Małgorzata Adamik-Szysiak (Zakład Dziennikarstwa UMCS), dr Justyna Maguś (Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, UMCS), mgr Joanna Kukier (UMCS).

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2019