Profesor Iwona Hofman Prezesem PTKS

16 września 2016 r. na IV Walnym Zjeździe Wyborczym Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (PTKS) w Poznaniu prof. zw. dr hab. Iwona Hofman (Dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz Kierownik Zakładu Dziennikarstwa) została ponownie wybrana na Prezesa PTKS na kolejną kadencję (2016-2019).

Fot. Dominik Kłos

Do grona Członków Zarządu wybrana została także dr Małgorzata Adamik-Szysiak, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii UMCS. Pozostali Członkowie Zarządu to: prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (redaktor CEJC, Uniwersytet Wrocławski), prof. UŚ, dr hab. Zbigniew Oniszczuk (Uniwersytet Śląski w Katowicach), prof. UW, dr hab. Alicja Jaskiernia (Uniwersytet Warszawski), prof. UAM, dr hab. Dorota Piontek (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), ks. prof. UPJPII, dr hab. Michał Drożdż (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) oraz prof. SGH, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie).

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej (PTKS) zostało powołane 22 kwietnia 2007 r. na Walnym Zjeździe Założycielskim we Wrocławiu. Idea powołania Towarzystwa pojawiła się rok wcześniej jako efekt dyskusji podczas konferencji podsumowującej 50 lat badań nad komunikowaniem i mediami w Polsce (Wrocław, marzec 2006). Aktywność Towarzystwa ma prowadzić do integracji środowiska badaczy i praktyków komunikowania, uporządkowania obszaru studiów nad komunikowaniem i mediami oraz podniesienia ich rangi i poziomu. Cele Towarzystwa realizowane są przede wszystkim poprzez: pracę sekcji badawczych (spotkania, konferencje, projekty badawcze), odbywające się co 3 lata kongresy PTKS, wydawanie anglojęzycznego półrocznika „Central European Journal of Communication”, współpracę z naukowymi towarzystwami międzynarodowymi (ICA, ECREA, IPSA, IAMCR), rozwijanie współpracy z badaczami i uczelniami w Europie Środkowej oraz dwa ogólnopolskie konkursy: „Doktorat” na najlepszą rozprawę z zakresu nauki o komunikowaniu i „Monografia” – z dziedziny nauk o mediach i komunikowaniu (www.ptks.pl).

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2016