POWER- spotkanie podsumowujące I edycję projektu

Spotkanie podsumowujące I edycję projektu POWER

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy 5 lipca 2018 r. o godz. 10.00 do Auli im. I. Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS na spotkanie podsumowujące pierwszą edycję Projektu „Rozwój kompetencji studentów kierunków stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe Wydziału Politologii UMCS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Program spotkania:

1. Prezentacja zrealizowanych zadań w ramach projektu (13 różnych wsparć dla 80 studentów, w tym m.in. prezentacja wniosków z „Raportu analitycznego nt. stanu bezpieczeństwa na polsko-ukraińskim obszarze przygranicznym”).
2. Wymiana wrażeń i doświadczeń.
3. Wręczenie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu projektu.

Na spotkanie zapraszamy także wszystkich studentów kierunków: stosunki międzynarodowe i bezpieczeństwo narodowe, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie. Przypominamy, że do projektu od kolejnego roku akademickiego 2018/2019 kwalifikują się studenci studiów licencjackich II i III rok (obecnie I i II rok) oraz studiów drugiego stopnia I i II rok (obecnie I rok). W trakcie spotkania będzie można złożyć wstępną deklarację uczestnictwa.

Koordynatorzy projektu
Anna Jędrzejewska
dr Andrzej Dumała

 

    Aktualności

    Data dodania
    4 lipca 2018