Polsko-niemieckie warsztaty studenckie i Transgraniczny Dialog Obywatelski z udziałem studentów Wydziału Politologii UMCS

24 maja 2018 r. grupa 15 studentów Wydziału Politologii UMCS pod kierunkiem dr. Damiana Szacawy wzięła udział w warsztatach studenckich zorganizowanych przez Fundację Bertelsmanna we Frankfurcie nad Odrą. Następnie zaprezentowali rezultaty swoich prac i przedyskutowali je z Fransem Timmermansem podczas Transgranicznego Dialogu Obywatelskiego: Demokracja polega na zaangażowaniu.

W trakcie warsztatów 30 studentów z Polski (z Lublina, Poznania i Wrocławia) i 30 studentów z Niemiec dyskutowało w różnych grupach, wymieniając swoje pomysły, opracowując tematy, a także konkretne propozycje dla przyszłości Unii Europejskiej. Studenci dyskutowali na trzy tematy: (1) co trzyma nas w Europie razem?; (2) Jak Unia Europejska powinna się dalej rozwijać? W jakie obszary UE powinna się bardziej lub mniej angażować?; (3) Jako obywatel, w jaki sposób mogę i chcę brać udział?

Po zakończeniu warsztatów, w trakcie Transgranicznego Dialogu Obywatelskiego z obywatelami Polski i Niemiec: Demokracja polega na zaangażowaniu, studenci zaprezentowali swoje pytania i propozycje oraz wywołali wokół nich dyskusję z obywatelami i Fransem Timmermansem - Pierwszym Wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Elżbietą Polak - Marszałkiem Województwa Lubuskiego i Stefanem Ludwigiem – Ministrem Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgii.

Wiedza i zaangażowanie studentów Wydziału Politologii UMCS spotkała się z uznaniem Fransa Timmermansa, który zaprosił ich do dalszej dyskusji, tym razem już w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. W wyjeździe wzięli udział: Jakub Bijak, Agnieszka Cyrklaff, Aleksandra Dobosz, Aleksandra Dziurzyńska, Paweł Igański, Jakub Jerzyna, Krystian Karasiński, Klaudia Kowalczyk, Paulina Kozieł, Agnieszka Makowska, Artur Popławski, Paulina Sarzyńska, Aleksandra Skwarczyńska-Bergiel, Jakub Świątek i Mateusz Wzorek.

Relacja z wydarzeń również na stronach Radia Centrum: „Polscy studenci dyskutowali o przyszłości Unii Europejskiej”, „We Frankfurcie n. Odrą odbyło się spotkanie polskich i niemieckich studentów. Przedstawili oni swoją wizję Europy Fransowi ”.

Fot. A. Makowska, D. Szacawa

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 maja 2018